Syrakusy

Sraz v 8:30... Neeee, zatím jsem se nepoučila a opravdu jsem přišla na čas... Autobus odjížděl v 9:20. Hah. Tak pro příště...

Syrakusy jsou ale nádherné. Toto po světě proslulé městečko leží asi 60 km jižně od Katánie. Jako první jsme navštívili umělou jeskyni, která se jmenuje "Dionýsovo ucho" (Orecchio di Dionisio). Kdysi se na tom místě těžil vápenec na stavbu většiny antických staveb v Syrakusách. Chvíli pak jeskyně sloužila i jako vězení. Podle legendy tyran Dionýsos I. stál u vchodu do jeskyně a díky výjimečné akustice odposlouchával, co si vězni nebo stráže vevnitř šeptají.

Tak proto "Dionýsovo ucho".

Kousek od této jeskyně je i Teatro Greco. Prý pro jeho jeviště psal hry i přeslavný Aischylos!, a moje spolubydlící Roberta mi prozradila, že v květnu toto jeviště opět ožívá a i nynější smrtelník se může pokochat podívanou s nádechem starověku.

Tak třeba tam ještě zavítám :)

Nesmírná nádhera, to je ostrůvek Ortigia, centrum Syrakus.

Od zbytku Sicílie je oddělen úzkým průlivem. Na konci mostu Ponte Nuovo stojí Apollonův chrám (Tempio di Apollo), no, stojí... Z této stavby z roku 565 př.n.l. zbylo pár rozbořených sloupů...

Ale je považován za nejstarší dórský chrám na Sicílii, alespoň to tvrdí můj papírový průvodce.

Cestou jsme se stavili na pannino siciliano, tohle bylo s náplní "PIGNATA" - aaach, lilek, rajče, sýr a oliváč.

A konečně Duomo. V tomto unikátním chrámu se mísí různé architektonické styly celé historie Syrakus. Lze rozeznat 12 sloupů z původního chrámu bohyně Athény, byzantské i normanské prvky. Nejvíce je ale vidět baroko.

To náměstí je úchvatné.

A uvnitř to na vás dýchne.

A tohle je kraj města, vyhlídka u fakulty architektury.

Tagy:

  • Syrakusy
  • Sicílie